dairylearning.com

dairylearning.com nodrošina savlaicīgas, atbilstošas mācības progresīvu piena lopkopības saimniecību īpašniekiem, vadītājiem un darbiniekiem.

Vienuviet apkopoti vadošo savas jomas ekspertu sagatavotie tiešsaistes kursi, kas aptver visu, kas saistīts ar piena govju ganāmpulkiem. Kursiem ir dažāds apjoms un ilgums, un tie apskata desmitiem dažādu tēmu.

dairylearning.com tiešsaistes kursi sniedz piekļuvi pieredzei, ko var  izmantot savā saimniecībā. Kursos  ietverta gan pamatinformācija, gan padziļināta informācija un tie ļauj pastāvīgi un efektīvi apmācīt darbiniekus.

dairylearning.com palīdz noteikt iespējamās vietas peļņas palielināšanai saimniecībā.

Alta sadarbojas ar vietni dairylearning.com un ir uzticams līdzautors.